Monday, December 12, 2011

Pareto Principal in Social Media Marketing !
The Pareto principle (also known as the 80–20 rule, the law of the vital few, and the principle of factor sparsity) states that, for many events, roughly 80% of the effects come from 20% of the causes. It is a common rule of thumb in business; e.g., "80% of your sales come from 20% of your clients”.

From my personal experience I can suggest that the 80-20 thumb rule applies for social media marketing as well.  We can certainly state that very small portion of effort is attributed to the leads .But irony is we don’t know which part of effort works ,hence we don’t have much choice left ,except keep trying to maximize the probability of the desired output to get realized.

Following are two thumb rules which are very useful in social media marketing:

 1. 80% of the time, you should be sharing non-promotional content. The other 20% of time, promote your brand. 
 1. 80 % of your Social Media Marketing time, should be spent in listening. The other 20% of time, open your mouth.  

4 comments:

 1. chung cư 89 phùng hưng
  tiếng anh giao tiếp cho trẻ em

  chung cư newskyline văn quán
  hateco hoàng mai
  chung cư hà nội

  dịch vụ hoàn thuế
  dịch vụ kế toán thuế thêm một lần nữa. Đúng vậy, Ma thú có trí tuệ, hơn nữa là trí tuệ cao.
  Mà Ma thú đã có thể có trí tuệ giống như loài người, vì sao không thể
  sản sinh ra một nền văn minh thuộc về Ma thú mình đây?

  "Dạ, lão Đại, ngươi cho đám Long kỵ và Phi Long kỵ chế tạo một hạp tử,
  sau này Ma thú đại quân chúng ta phát triển lên, chúng ta cũng muốn sử
  dụng cái đó làm thành quân doanh. Còn về thành thị của Ma thú, ta nghĩ
  chúng ta có thể xây dựng lớn hơn, hào hoa hơn." Lúc này một Ma thú tướng
  lĩnh nói.

  "Đúng! Đúng!" Các Ma thú khác liên tục hưởng ứng thêm vào.

  Khẽ vẩy tay, Đoạn Vân cười nói: "Tốt lắm, các ngươi đã có ý nghĩ này
  đương nhiên là rất tốt rồi. Ta nghĩ chúng ta có thể thông qua từng bước
  tiến hành cuộc xâm lăng, trước hết ở bốn phía của trung tâm Ma thú sâm
  lâm xây dựng lên Đô thành Ma thú của chúng ta. Nhưng đầu tiên, các ngươi
  trước đó cần phải ở nơi này chiếm cứ đầy đủ thế lực và địa bàn! Còn về
  chuyện xây dựng Ma thú đô thành, mấy ngàn vạn Địa Tinh của Gia tộc chúng
  ta đều là công tượng tốt nhất, Ma thú chi thành của Ma thú các ngươi
  sinh sống do bọn họ xây dựng hẳn là tốt rồi. Còn về dải đất trung tâm Ma
  thú sâm lâm, chúng ta có thể đem làm thành Ma thú chi đô."


  dịch vụ quyết toán thuế
  khoá học kế toán thuế
  trung tâm kế toán
  dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng

  dich vu ke toan noi bo

  ReplyDelete


 2. Also known to come with crucial offerings for its sensible, down-to-earth and important clients,Russian Call Girls in Gurgaon really means in fulfilling their lives with cheerful moments to make love in concern to ensure them live their lives in abetter way. Check our other Services...
  Russian Call Girls in Gurgaon
  Russian Escorts in Gurgaon
  Russian Escorts in Gurgaon
  Call Girls in Gurgaon
  Call Girls in Gurgaon

  ReplyDelete